O kościołach w Nowej Hucie

Nowa Huta, ta krakowska była w założeniach urbanistycznych tzw. miastem bez Boga. Komuniści nie chcieli tu ani jednego kościoła. Protesty ludzi, głośne manifestacje jednak na to nie pozwoliły i obecnie katolickich świątyń jest wiele. Niektóre wybudowane jeszcze przed wiekami.

Lista

Kościoły w Nowej Hucie to:
1. Opactwo Cystersów w Mogile – najstarszy kościół znajdujący się na terenie Nowej Huty. Obecnie msze odbywają się w dwóch miejscach – w bazylice i w
kościele św. Bartłomieja Apostoła, zabytkowym drewnianym, wyjątkowym w mieście. Z ciekawostek, które można zobaszyć w bazylice jest retabulum z katedry wawelskiej, perłę z czasów gotyku.
2. Św. Judy Tadeusza Czyżyny
3. MB Pocieszenia ul. Bulwarowa
4. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej “Arka Pana” Bieńczyce – jest to jeden z największych kościołów w mieście. Jego powierzchnia przekracza 1800m2. Właśnie ta świątynia nowohucka jest związana z walką pracowników huty z władzą PRL, chodziło o to, by jednak w obrębie dzisiejszej dzielnicy Krakowa powstał kościół dla licznych wiernych, często przyjeżdżali oni do pracy z dalszych miejsc i osiedlali się tutaj, potrzebowali także miejsca kultu.
5. MB Nieustającej Pomocy os. Bohaterów Września
6. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Ludźmierska
7. Matki Bożej Częstochowskiej na Szklanych Domach
8. Miłosierdzia Bożego os. Na Wzgórzach
9. Św. Józefa na os. Kalinowym
10. Św. Maksymiliana Marii Kolbego os. Tysiąclecia
11. Św. Brata Alberta os. Dywizjonu 303 – warto wspomnieć o tym kościele, ponieważ jest on znany z prowadzenia licznych akcji charytatywnych, głównie związanych z walką z głodem w mieście, prowadzony jest m.in. bank żywności.

Przy każdym kościele działają liczne grupy parafialne, skupiające wiernych, którzy pragną bardziej zaangażować się w życie zgodne ze swoją wiarą.

Inne wyznania

W Krakowie nie brakuje osób innych wyznań niż rzymsko-katolickie. Także kościoły w Nowej Hucie tego dowodzą. Znajdują się tu miejsca spotkań Zielonoświątkowców, Adwentystów Dnia Siódmego i Chrześcijan Baptystów.