Strażnica moralności. Świadkowie Jehowy wykluczenie

Świadkowie Jehowy to religia bardzo restrykcyjna. Przynależność do niej związana jest z przestrzeganiem pewnych zasad. Dotyczą one głównie moralności i przestrzegania zasad wiary. Każde odstępstwo, które jest udowodnione, może być przedmiotem osądu i powodem wykluczenia.

Wykluczeni Świadkowie Jehowy – za co?

Wykluczenie z kręgu Świadków Jehowy jest normalnym procederem. Nie jest to w tej religii temat tabu. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób, którym udowodniono złe postępowanie, lub niemoralność, zostaje usuniętych ze wspólnoty. Osoba, która została wydalona z grona Świadków Jehowy nosi nazwę odstępcy. Podobnie – każdy człowiek, który nie wierzy w Jehowę i nie należy do tego wyznania jest odstępcą. Wykluczeni Świadkowie Jehowy to osoby, które głoszą inne poglądy niż powinny.

Świadkowie Jehowy wykluczenie – jak przebiega

Wydalenie Świadka Jehowy ze zgromadzenia musi być poparte argumentami i procesem przed specjalnie powołanym sądem. Należy też ogłosić całemu zborowi powód wykluczenia i wszyscy Świadkowie Jehowy mają zakaz komunikowania się i utrzymywania jakichkolwiek relacji z wydalony. Świadkowie Jehowy wykluczenie traktują bardzo poważnie.