Niewolnik wierny i roztropny. Kto wypełnia słowo Jehowy?

Jezus powiedział, że istnieje taka rola jak zwierzchnik jego uczniów. Jednak jego zadanie to nie tylko bycie wyróżnionym. Wręcz przeciwnie. Jezus określa taką osobę niewolnikiem i każe służyć swoim braciom.

Kim jest niewolnik wierny i roztropny

Osoba wybrana przez Jezusa ma na celu karmienie wyznawców pokarmem duchowym. Do bycia idealnym sługą Jezus wyznacza dwie cechy, jakie musi posiadać człowiek. Musi to być niewolnik wierny i roztropny. Osoba ta ma przecież udzielać pokarmu duchowego współwyznawcom w imię Jehowy, dlatego musi być wierna. Roztropność natomiast to zaleta dotycząca mądrym podejmowaniem decyzji co do ziemskiej sfery wyznawców Jehowy. Chodzi o zarządzanie dobrami materialnymi. Tylko osoba o tych cechach może być niewolnikiem, którego praca nie idzie na marne i przyciąga on więcej wyznawców i daje dobry przykład i jest autorytetem. Taka osoba to nauczyciel, jej zadanie to organizowanie nauk i przekazywanie tego, co Jahwe ma nam do powiedzenia. Rola takiej osoby jest bardzo ważna, bo jak mówi słowo Jehowy – to odpowiedzialne zadanie i od tego wiele zależy.