Mooniści – zjednoczeni. Sekta Moona – kościół zjednoczeniowy

Sekta Moona wywodzi się z Korei Południowej. Główne nurty tego wyznania to mesjanizm, pacyfizm i ekumenizm. Założyciel sekty – Moon uważa, że Jezus Chrystus jako Mesjasz nie dopełnił swojej misji, a on sam i jego żona tworzą rodzinę – prawdziwych rodziców.

Sekta Moona – założenia

Wyznawcy, których religią stał sięKościół Zjednoczenia – bo tak nazywany inaczej sektę Moona, wierzą, że grzech pierworodny nie został jeszcze zmazany. Osoba, która ma kontynuować dzieło Mesjasza ma tego dokonać. Kościół zjednoczeniowy to organizacja dość wolno się rozrastająca. Sam założyciel jest uważany za kontrowersyjną postać, ponieważ uważał się za wybrańca Jezusa, choć zarzucano mu łamanie przykazań i nauk Chrystusa.
Kościół Zjednoczenia jednak mimo prześladowań swojego założyciela nadal istnieje i ma swoich wyznawców. Kościół zjednoczeniowy prowadzi wiele pozareligijnych inicjatyw – między innymi konferencje naukowe, różne inicjatywy społeczne – co jest elementem działalności tej sekty odbieraną pozytywnie przez przedstawicieli innych religii i ludzi niewierzących.