Dla pogubionych w wierze – stowarzyszenie Wyzwoleni Poznań

Czasem nasze życie nie układa się tak jak powinno. Szukamy wtedy jego sensu na nowo i nadziei na lepsze jutro. Taką nadzieję daje wiara. Często w takich trudnych chwilach stajemy się wrażliwi na wpływy innych ludzi. Łatwo wtedy dać się wtajemniczyć w duchowość jakiejś religii, czy sekty. Ludzie, którzy szukają nowych wyznawców wiedzą, gdzie ich mogą znaleźć i jakich osób powinni wypatrywać. Osoby po przejściach są bardzo ufne i łatwowierne i szukając pocieszenia mogą łatwo podążyć drogą im proponowaną.

Bez wiary – Stowarzyszenie Wyzwoleni Poznań

Jeśli zostaliśmy członkami jakiegoś zgromadzenia wbrew sobie, jeśli czujemy się uwikłani w jakąś religijną grę to po pomoc należy zgłosić się do odpowiedniej organizacji. Stowarzyszenie Wyzwoleni Poznań jest bezstronne, jego zadaniem jest edukacja ludzi – w szczególności młodych – na temat wyznań, ruchów religijnych i sekt. Najważniejszym celem stowarzyszenia jest przekazywanie wiedzy o konsekwencjach jakie niesie ze sobą należenie do konkretnego kościoła i jakie mogą być tego negatywne skutki. Podstawą jest wpajanie zachowań asertywnych i uczenie bycia odpornym na namowy innych ludzi.