Stowarzyszenie WYZWOLENI  ma na celu nieść pomoc w zakresie:

  1. edukacji na temat ruchów religijnych, kościołów, sekt i ich działań oraz konsekwencji społecznych i prawnych opuszczenia takiej społeczności;

  2. informowania władz i opinii publicznej o przypadkach łamania prawa, zasad współżycia społecznego, rodzinnego oraz obywatelskiego;

  3. doradztwa prawnego, psychologicznego oraz szeroko pojętego wsparcia osobom marginalizowanym i dotkniętym ostracyzmem ze strony grup religijnych;

  4. organizowanie grup samopomocy dla osób odchodzacych/wykluczonych z kościołów lub sekt.

CZYTAJ DALEJ


Strażnica przegrywa w NSA batalię o ochronę danych osobowych - notka

Opublikował: Jacek Zahorski 

W dniu 21 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie została oddalona skarga kasacyjna,  wniesiona przez związek wyznaniowy "Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Związek wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce" (obecnie związek wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce), do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o ochronę danych osobowych, która toczy się już od maja 2013 roku.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w tej sprawie jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.

CZYTAJ DALEJ                               


KONFERENCJA: „PRAWA DZIECKA. LUBIĘ TO!”

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                         

Prezes Zarządu Stowarzyszenia WYZWOLENI wziął udział w konferencji "PRAWA DZIECKA. LUBIĘ TO!", która odbyła się dnia 18 listopada 2014 roku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Omawiał tam sprawę ochrony praw dzieci świadków Jehowy, w tym kwestie ukrywania pedofilii.

CZYTAJ DALEJ


Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?

 (Wyzwania profilaktyki społecznej)

 VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

Zapobieganie psychomanipulacji w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy i jej skutkom oddziaływania na jednostkę

Jacek Zahorski 

CZYTAJ DALEJ


Ludzieie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?

(Wyzwania profilaktyki społecznej)

VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

Jak rozpoznać destrukcyjne działanie związku wyznaniowego?  Profilaktyka edukacyjna jako skuteczne narzędzie ostrzegania i otwierania umysłu

Stanisław Chłościński           

CZYTAJ DALEJ