Zwierzenia byłego Świadka Jehowy

Lisa Mag­da­le­na to były Świa­dek Je­ho­wy. Jej oj­ciec za­pi­sał się w an­na­łach są­dow­nic­twa, po­nie­waż zo­stał zmu­szo­ny do trans­fu­zji krwi. Trzy­dzie­sto­ośmio­let­nia ko­bie­ta jest dziś psy­cho­lo­giem i wspo­mi­na, jak udało się jej wy­rwać z sekty.

CZYTAJ DALEJ


„Problemem nie są źli ludzie, ale milczenie dobrych”

(Martin Luther King)


Podziel się na mediach społecznościowych