Strażnica nawołuje do nienawiści:

„Zawzięci wrogowie Jehowy budzili w Dawidzie odrazę. Zaliczają się do nich odstępcy, sprzeciwiający się Bogu. Odstępstwo jest w gruncie rzeczy buntem wobec Jehowy. Osoby takie nieraz głoszą, jakoby znały Boga i Mu służyły, ale odtrącają nauki i wymagania przedstawione w Jego Słowie. Inni twierdzą, że wierzą Biblii, tymczasem nie uznają organizacji Jehowy i za wszelką cenę próbują zahamować jej działalność. Jeżeli mimo poznania tego, co prawe, świadomie obrali tak niegodziwe postępowanie, a zło zakorzeniło się w nich do tego stopnia, że stało się nieodłączną częścią ich osobowości, to chrześcijanin musi owe przesiąknięte złem osoby znienawidzić (w biblijnym tego słowa znaczeniu).”

(Strażnica z 15 października 1993 r. artykuł „Przebadaj mnie Boże” akapit 15).

Czym według Strażnicy jest nienawiść?

„Nas jednak będzie tu szczególnie interesować jeszcze inne znaczenie wyrazu ‘NIENAWIDZIĆ’. Chodzi o odczuwanie tak wielkiej NIECHĘCI lub tak silnego WSTRĘTU do kogoś lub czegoś, że nie chcemy mieć nic wspólnego z tą osobą lub rzeczą”

(Strażnica Nr 14, 1992 s. 9).

_____________________

Ostracyzm:

1.(od gr. ὄστρακον ostrakon – skorupa) – praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat.

Współcześnie ostracyzm oznacza bojkot towarzyski (nieprzyjęcie lub wykluczenie kogoś przez otoczenie), jest również najprostszą formą wydania wyroku na tego, którego winę trudno udowodnić.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostracyzm

 

2.Wykluczenie z towarzystwa lub środowiska osoby, która mu się naraziła; też: atmosfera niechęci lub wrogości otaczająca taką osobę.

źródło:

http://sjp.pwn.pl/slownik/2570148/ostracyzm


 

OSTRACYZM - OKRUTNA PRAKTYKA ŚWIADKÓW JEHOWY SPRZECZNA Z NAUKĄ JEZUSA

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                          Głogów, dnia 10 marca 2014 roku

__________________________________________________________________________________________________________

„(...) A przecież twój ukochany krewny powinien dostrzec, że bezkompromisowo stawiasz Jehowę ponad wszystko również ponad więzy rodzinne (...) Nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się z wykluczonym krewnym, na przykład za pośrednictwem SMS-ów czy e-maili (1 Kor.5:11).” 

(źródło: Strażnica z 15 stycznia 2013 r. artykuł „Niech nic nie oddali Cię od Jehowy” akapit 19 str. 16).

Świadkowie Jehowy zrywają wszelkie kontakty z osobami odchodzącymi od zboru, nawet z członkami najbliższej rodziny. Zakazuje się im kontaktów z rodzonym bratem i siostrą, matka nie może przedzwonić do córki ze zwykłym zapytaniem o zdrowie, ojcu nie wolno wysłać do syna nawet wiadomości sms z gratulacjami z tytułu awansu. Ślub, pogrzeb, narodziny dziecka - także w tych okolicznościach należy unikać byłych Świadków Jehowy, którzy postanowili żyć poza zborem. Nakazuje się wręcz znienawidzić takie osoby do tego stopnia, że zwykłe "dzień dobry" jest niedopuszczalne. Jako podstawę tego postępowania Towarzystwo Strażnica podaje następujace słowa Jezusa:

Ewangelia Mateusza 18:15-17

"15) Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. (16) Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. (17) Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!"

Czy jednak powyższą wypowiedź Jezusa należy rozumieć  w sposób przedstawiany przez Strażnicę? Co naprawdę głosił Jezus, jak traktował pogan i grzeszników?

Ewangelia Mateusza 5:44-48

"(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."


Jak widać powoływanie się w tej sprawie przez Strażnicę na Biblię i nauki Jezusa jest nadinterpretacją i daleko idącym nadużyciem oraz manipulacją wiernymi. Niestety cierpią na tym setki tysięcy rozbitych rodzin Świadków Jehowy.

Szerzej ten problem omówiłem na swoim przykładzie w artykule:

"Niech ci będzie jak poganin i celnik".

__________________________________________________________________________________________________________

Ostracyzm to problem Świadków Jehowy na całym świecie.

Brazylia, Fortaleza: protest przeciwko dyskryminacji wykluczonych przez Strażnicę i poparcie dla Sebastiana Ramosa, byłego gorliwego Świadka Jehowy, który wystąpił na drogę sądową w walce z ostracyzmem.

źródło: Protest przeciwko shunningowi w Brazylii

Pierwszy oficjalny w Polsce protest przed Sejmem przeciwko ostracyzmowi Strażnicy - Warszawa 12 czerwca 2014 roku.

__________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych