www.zahorski-jacek.pl


Coraz jaśniejsze światło?

„Liczymy się jednak z tym, że upływ czasu i coraz jaśniejsze światło duchowe mogą rozszerzyć i zmienić nasze zrozumienie proroctw i proroczych obrazów biblijnych (Przysłów 4:18)” (Strażnica Nr 16, 1990 s. 31).


„Kiedy więc korygowane jest nasze zrozumienie jakiegoś fragmentu biblijnego, cieszmy się z lepszego poznania prawdy! Okoliczność, iż wciąż jesteśmy oświecani, potwierdza, że znajdujemy się na właściwej drodze. (...) Owszem, pewne aspekty zamierzenia Bożego wciąż dostrzegamy »w mglistym zarysie«. Jeśli jednak nasze stopy będą się mocno trzymać tej »ścieżki«, to kiedy nadejdzie wyznaczony przez Boga czas, ujrzymy prawdę w pełnej krasie. A na razie cieszmy się z tego, co już zostało nam objawione przez Boga, i czekajmy na oświecenie w sprawach, których jeszcze do końca nie rozumiemy” (Strażnica Nr 6, 2000 s. 14).

Pokolenie roku 1914 i oczekiwania Świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski                                                                                                    NOWOŚĆ

Nauka Towarzystwa Strażnica o tym, że „zanim przeminie pokolenie pamiętające rok 1914” nastanie „koniec”, była chyba najbardziej charakterystyczną wśród pozostałych jego wykładni. Ponieważ funkcjonowała ona w latach 1926-1995, więc nie da się jej oddzielić od innych nauk dotyczących Armagedonu, występujących u Świadków Jehowy w tym samym czasie. Możemy tu wymienić oczekiwanie na „koniec” w latach 30. i 40. XX wieku, wyczekiwanie zmartwychwstania „książąt” ze Starego Testamentu do roku 1950, wyglądanie Armagedonu w latach 50. i 60. XX wieku oraz gorączkowe oczekiwanie na rok 1975, a także na zakończenie XX wieku. Te pomniejsze okresy zawierały się w wykładni o „pokoleniu roku 1914”, a nawet ją uzupełniały czy konkretyzowały.    

CZYTAJ DALEJ - książka


Porównanie nauk świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski                                                                                                  

Organizacja świadków Jehowy, czyli Towarzystwo Strażnica założone w roku 1881 w Stanach Zjednoczonych, diametralnie zmieniała i nadal zmienia swoje nauki, które rzekomo pochodzą z nieomylnej Biblii. Jak zauważyliśmy, wraz z Szymonem Matusiakiem, w naszej książce pt. Zmienne nauki Świadków Jehowy (2012), nie da się zebrać w jednej publikacji wszystkich korekt doktrynalnych Towarzystwa Strażnica, choć sami przedstawiliśmy setki takich zmian. Jest ich tak wiele, że przekracza to tym bardziej ramy tego nieobszernego opracowania. Tym niemniej wybrane zostały dla tej książki najistotniejsze kwestie dotyczące skrajnych zmian w naukach świadków Jehowy. Poprzez fotokopie z publikacji Towarzystwa Strażnica przedstawiamy na sąsiednich stronach przykłady różnych zmieniających się wierzeń tej organizacji. I nie chodzi nam o jakieś drobne korekty doktrynalne, ale o istotne zmiany, które mają wpływ na zachowania i wiarę członków tej organizacji.

CZYTAJ DALEJ - książka


Kiedy i dlaczego Towarzystwo Strażnica zakazało głosować w wyborach członkom swej organizacji?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica nigdy nie zachęcało swoich głosicieli do brania udziału w wyborach. Przez wiele lat nie zakazywało im jednak tego i nie poddawało krytyce samego głosowania. Pozwalało więc głosować. Gdy nastał rok 1929 i organizacja ta zmieniła swoją interpretację fragmentu Rz 13:1 o „władzach zwierzchnich”, nastąpił przełom. Wcześniej ten tekst interpretowano jako dotyczący władz świeckich. Ale od 1 kwietnia 1929 roku dotyczył on już Jehowy i Jezusa. Wobec tego, że „władzami zwierzchnimi” przestały być rządy i władze świeckie, poddano krytyce tych głosicieli, którzy głosowali dotychczas.

CZYTAJ DALEJ


Kogo wyobraża Nabot? Nowa nauka Świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica przez całe lata stosowało specyficzną symbolikę w interpretowaniu Biblii. Wiele postaci biblijnych, według tej organizacji, miało zapowiadać na przykład zaistnienie C. T. Russella, prezesa tej korporacji (np. anioł laodycejski), czy obecnych Świadków Jehowy (np. szarańcza). Oto przykłady dawniejszych i dzisiejszych takich „wyobrażeń”,„symboli” i „zobrazowań”:

„Ezechiel widzący męża, obleczonego w szaty lniane, wyobraża Pastora Russell’a, potem widzącego siebie jako pozafigurę tego męża” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917] s. 470).

CZYTAJ DALEJ


Kim był i jest dla Towarzystwa Strażnica Gog z Magog?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica szczyci się tym, że ‘koryguje’ co jakiś czas swoje nauki. Czasem jego ‘korekty’ są diametralne, a innym razem symboliczne. Jedną z nauk, która była zmieniana kilka razy przez Towarzystwo Strażnica jest jego wykładnia dotycząca tego, kim jest „Gog z Magog” z fragmentu Ez 38-39 (por. Ap 20:8). W ostatnim czasie (w Strażnicy na 15 maja 2015 r.) Świadkowie Jehowy znów zmienili swoją interpretację dotyczącą tej kwestii. Ale zanim ukażemy tę ich nową wykładnię zapoznajmy się z dawniejszymi ich naukami.

CZYTAJ DALEJ


„To pokolenie” po ‘korekcie’ z roku 2014 w książce pt. Królestwo Boże panuje!

Autor: Włodzimierz Bednarski

Zadziwiające jest to, że Towarzystwo Strażnica ani słowem nie wspomina, iż w poprzednim swoim podręczniku historycznym uczyło, że zanim wymrze pokolenie roku 1914 (a nie dwa pokolenia, jak obecnie) nastanie koniec ...

CZYTAJ DALEJ

 


Ile klas zbawionych było i jest w Towarzystwie Strażnica?

Autor: Włodzimierz Bednarski                                                                                                              

Dzisiaj każdy ze Świadków Jehowy wie, że jego organizacja naucza o dwóch klasach ludzi zbawionych:

  • pomazańcy, należący do 144 000;
  • „drugie owce” czyli „wielka rzesza”.

Oto słowa Towarzystwa Strażnica z tym związane:

„Te dwie nadzieje wybawienia, niebiańską i ziemską, przedstawiono w wizji apostołowi Janowi” (Strażnica Nr 16, 2006 s. 6).

CZYTAJ DALEJ


Kolejne nowe interpretacje przypowieści Jezusa u Świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski                                                                                                      

Jakiś czas temu opublikowaliśmy artykuł pt. Nowe interpretacje przypowieści Jezusa u Świadków Jehowy.  Dotyczył on zmian interpretacji przypowieści Jezusa dokonanych przez Towarzystwo Strażnica w roku 2008, a potwierdzonych później w książce pt. "Królestwo Boże panuje!" 2014 (s. 90-91). Przypominamy, że zmieniono wtedy wykładnie następujących przypowieści:

„2008: (...)

  • przypowieść o człowieku rzucającym nasienie (Mk 4:26-29): (...)
  • przypowieść o niewodzie (Mt 13): (...)
  • przypowieść o zakwasie schowanym w mące (Mt 13; Łk 13): (...)
  • przypowieść o ziarnku gorczycy (Mt 13; Mk 4; Łk 13):...”

CZYTAJ DALEJ


Czy Towarzystwo Strażnica znało kiedyś i zna obecnie konkretne „dni” dla wyznaczanych wydarzeń?

 Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica często pisze, że nie zna „dnia i godziny” (Mk 13:32) Armagedonu, „wielkiego ucisku” czy „końca”. Oto przykładowe takie jego słowa:

„Nie znamy »dnia i godziny« wybuchu »wielkiego ucisku«; ale to nie zmienia faktu, że on się szybko zbliża. Czas ten w sensie ogólnym jest wyraźnie określony w Słowie Bożym” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 19 s. 8).

Pomimo tego organizacja ta przyznaje, że sama podawała „przypuszczalne daty”, które były błędne:

„Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami” (Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s. 4).

CZYTAJ DALEJ


Wyobrażenia, pierwowzory i ich odpowiedniki według nowej nauki Świadków Jehowy

Autor: Włodzimierz Bednarski                                                                                                                  

Przez całe lata, od dni C. T. Russella (zm. 1916), założyciela Towarzystwa Strażnica, organizacja ta stosowała w swoim nauczaniu różne „wyobrażenia”, „pierwowzory” i ich „odpowiedniki”. Oto kilka dawniejszych i niedawnych przykładów, w których np. archanioł Michał występuje jako zły papież, a Jezus jako „rzeczywisty papież” (!)

CZYTAJ DALEJ


Podziel się na mediach społecznościowych