Strażnica z 1938r. nakłania do ślepej wiary

Strażnica z 2013r. wymaga bezwzględnego posłuszeństwa

Strażnica z 2012r. wzywa by nie czytać publikacji odstępców

Strażnica z 2014r. nawołuje: Nie dyskutuj z odstępcą !

ŚLEPY PROWADZI ŚLEPEGO

„Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

(Mateusza 15:14, Biblia Tysiąclecia)

 

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                             Głogów, dnia 25 września 2013r.

____________________________________________________________________________________________

„Mam tak duże zaufanie do Niewolnika Wiernego i Roztropnego, że gdyby wskazując na białe mówił, że jest czarne ja bym w to wierzył”. Te słowa zostały wypowiedziane przez jednego ze starszych zboru w trakcie wykładu na temat zaufania do Jehowy. Będąc jeszcze wówczas gorliwym świadkiem Jehowy przecierałem oczy ze zdumienia, szczególnie, że na większości zgromadzonych zdanie to nie zrobiło żadnego wrażenia. Świadkowie Jehowy roszczą sobie prawa do posiadania absolutnie pewnej i jedynej prawdy, objawionej przez Boga tylko im, bez zadawania sobie podstawowego pytania: skąd wiem, że to prawda?  Jakie założenia (dogmaty, aksjomaty) przyjmuję za pewnik, za coś na tyle oczywistego, że nie wymaga to badania?

     
     

Ślepa wiara

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica poprzez swoje publikacje wzywa wiernych świadków Jehowy do bezwzględnego, bezkrytycznego posłuszeństwa wobec „ORGANIZACJI”, niezależnie od tego czy polecenia Ciała Kierowniczego będą rozsądne czy też nie. Nie spotyka się to z żadnym sprzeciwem ze strony zagorzałych „głosicieli Królestwa Bożego”. Czarne może być białe i odwrotnie – decyduje kaprys „Niewolnika Wiernego i Roztropnego”, a wykształcenie i rozum należy odłożyć na bok. W jednej z ostatnio wydanych Strażnic czytamy: „2) Gdy „Asyryjczyk” zaatakuje, starsi muszą być całkowicie przekonani, że Jehowa nas wyzwoli. 3) Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. 4) Teraz jest czas, żeby ci, którzy pokładają ufność w świeckim wykształceniu, dobrach materialnych albo ludzkich instytucjach, zmienili swój sposób myślenia.”[1] Jest to jaskrawy przykład ślepej wiary, nie popartej jakimikolwiek przesłankami, bez zadawania pytań, bez sprawdzania – wystarczy, że takie polecenie pochodzi od Ciała Kierowniczego.

Nietolerancja i niewiedza

Posłuszeństwo takie możliwe jest dzięki nietolerancji wobec innych poglądów i niewiedzy świadków Jehowy spowodowanej zakazami czytania literatury o tematyce religijnej nie pochodzącej od „Ciała Kierowniczego”, nawet niniejszy artykuł jest niedozwolony, każda książka lub artykuł polemizująca z doktryną Strażnicy pochodzi od Szatana i przez czytanie jej można narazić się na wykluczenie ze społeczności, szczególnie jeżeli tymi wiadomościami dzieli się z innymi. Najbardziej groźne są publikacje byłych świadków Jehowy (odstępców – heretyków), którzy dobrze poznali zasady działania „ORGANIZACJI” i jej doktrynę. Niewielu świadków Jehowy czytało książkę „Kryzys Sumienia” Raymond’a Franz’a, byłego wieloletniego  członka Ciała Kierowniczego albo książkę „Kwestia Czasów Pogan – krytyczna analiza chronologii świadków Jehowy”, autorstwa byłego świadka Jehowy ze Szwecji Carl’a Olof’a Jonson’a.  W Strażnicy znaleźć można szereg tego typu zaleceń: „Świadkowie Jehowy postępowaliby nierozważnie, przyjmując literaturę, która ma na celu zwodzić, i traciliby cenny czas na czytanie tego. (…) Ponadto literatura religijna, do której czytania ludzie mogą namawiać Świadków Jehowy, jest niekiedy pisana przez odstępców lub zawiera ich poglądy. Prawdziwym chrześcijanom polecono unikać takich osób…” [2] Wszystkie odmienności religijne są traktowane jak „Nierządnica” i skazane na zagładę w Armagedonie, zwalczany jest nie tylko kościół katolicki ale i protestancki oraz prawosławny, a także wszystkie inne wyznania niechrześcijańskie.

Świadkowie Jehowy głosząc swoją doktrynę stwarzają wrażenie, że opierają się wyłącznie na Biblii, w rozmowach z osobami spoza zboru powołują się na tę właśnie księgę, zupełnie nie wspominając wyżej wskazanych wytycznych „ORGANIZACJI”. Strażnica stosuje podwójną moralność i do wyznawców innych religii kieruje takie pouczenia: „Musimy zbadać nie tylko to, w co sami wierzymy, lecz także to, czego naucza wyznanie, do którego należymy. Czy jego nauki są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym, czy też są oparte na tradycjach ludzkich? Jeśli miłujemy prawdę, to nie będziemy się obawiać takiego sprawdzenia[3]. „Inni z kolei wstydzą się pytać. Jeszcze inni wolą zostawić te sprawy duchownym i teologom. A ty? Co o tym myślisz? (…)  Jeśli ‛ciągle szukasz’ odpowiedzi na ważne pytania, przekonasz się, że ten wysiłek się opłaca (Przysłów 2:1-5).[4] Jednak do takiego wysiłku sprawdzania nie zachęca się już przyciągniętych do zboru członków, oni muszą nawet wbrew rozsądkowi „usłuchać każdego polecenia” Ciała Kierowniczego i nie mogą zapoznać się z „odstępczą” literaturą.

 Fanatyzm

Wykazana wyżej ślepa wiara świadków Jehowy połączona ze skrajną nietolerancją wyczerpuje znamiona słownikowego pojęcia fanatyzmu[5]. Niewolnik Wierny i Roztropny z cynizmem i wyrachowaniem szczepi fundamentalistyczne i nietolerancyjne postawy w celu zupełnego podporządkowania sobie członków zboru i wykorzystania ich do celów „ORGANIZACJI”.

Ślepota nie jest usprawiedliwieniem i nie znaczy to, że ślepy nie poniesie konsekwencji, bo nie miał złych intencji i nie wiedział, że grzeszy. Ślepych przewodników należy porzucić i nie chodzić za nimi – jeśli ślepy ślepego prowadzi  to obaj w dół wpadną.

Polecam podobne: watchtower-forum.pl


[1] Strażnica wydana  z datą 15 listopada 2013r.,  artykuł „Co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach” str. 20.

[2]Strażnica Rok CV [1984] Nr 21 s. 28

[3]Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, Nowy Jork 1970, s.14.

[4] Czego naprawdę uczy Biblia?, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2005,  Str. 9.

___________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych