Przekład Nowego świata godny zaufania?

Tłumaczenie Biblii dokonane przez Towarzystwo Strażnica jednoznacznie wskazuje, że jego tłumacze nie byli profesjonalistami. Sama Strażnica przyznaje: „W XX wieku nazwano fałszerstwem inny przekład Biblii - New World Translation (Przekład Nowego Świata)” (Strażnica Nr 5, 1991 s. 26). Oto kilka przykładowych fragmentów Biblii wydanej przez Świadków Jehowy w "Przekładzie Nowego Świata" (NW) w porównaniu z  "Biblią Warszawską" (BW) oraz z "Biblią Tysiąclecia" (BT):

1)  Hioba 11:12

a) NW:

"Nawet mąż pustogłowy zyska dobrą pobudkę,
gdy tylko zebra podobna do osła urodzi się człowiekiem."

b) BW:

"Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?"

2) Psalm 76:5

a) NW:

"Mocni sercem zostali złupieni, zdrzemnąwszy się, zapadli w sen
i spośród wszystkich dzielnych mężów żaden nie odnalazł swych rąk."

b) BW:

"Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła."

c) BT:

"Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały."

3) Izajasza 58:11

a) NW:

"Jehowa zaś na pewno będzie cię stale prowadził oraz nasyci twą duszę nawet na spieczonej ziemi i wzmocni twe kości; i staniesz się jak dobrze nawodniony ogród i jak źródło wody, którego wody nie kłamią."

b) BW:

"i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają."

c) BT:

"Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie."

4) Hioba 30:17

a) NW:

"W nocy kości moje zostały przewiercone i odpadły ode mnie,
i nie odpoczywają kąsające mnie boleści."

b) BW:

"W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje."

c) BT:

"nocą kości me jak piec rozpalone, cierpienie moje nie milknie."


Przyczyną tak dziwacznego tłumaczenia Biblii w Przekładzie Nowego Świata jest zapewne fakt, że skład tłumaczy nie miał przygotowania merytorycznego, a nawet najbardziej wykształcony F. Franz porzucił studia w maju 1914 r.  Informację na ten temat znajdujemyw Strażnicy:

„Zaledwie kilka tygodni dzieliło mnie od ukończenia z wyróżnieniem przedostatniego roku studiów, gdy za zgodą ojca w maju 1914 roku opuściłem Uniwersytet w Cincinnati. Bezzwłocznie nawiązałem kontakt z Towarzystwem Strażnica i zostałem kolporterem, czyli pionierem, jak nazywamy dziś takich sług pełnoczasowych” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 23).

„Można to ująć słowami prezesa Towarzystwa Strażnica F. W. Franza ochrzczonego w roku 1913: (...) My, pomazańcy, którzy żyliśmy w roku 1914 i spodziewaliśmy się, że już wtedy zostaniemy zabrani do nieba...” (Strażnica Nr 24, 1991 s. 11).

„Przystąpiwszy do przekładania Słowa Bożego, również Komitet Nowego Świata do Tłumaczenia Biblii uznał, że szczegółowe informacje o studiach uniwersyteckich bądź innym wykształceniu jego członków nie mają istotnego znaczenia, chociaż sam przekład poświadcza ich kwalifikacje” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 22 s. 24).

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 1)

Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica w roku 1950 wydało swój Nowy Testament po angielsku, noszący tytuł New World Translation of the Christian Greek Scriptures, który po polsku opublikowano w roku 1994 pt. "Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata".
Natomiast w roku 1969 organizacja ta wydała tekst grecko-angielski (międzywierszowy) pt. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa). "Uaktualniono" go w roku 1985 (patrz "Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego" 1995 s. 610).
W artykule tym chcemy zwrócić przede wszystkim uwagę na fakt rozbieżności między tłumaczeniem "słowo w słowo" tekstu greckiego na język angielski, a oficjalnym tekstem Przekładu Nowego Świata. Wnioski z tego materiału każdy wyciągnie sam.

Czytaj dalej


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 2)

Autor: Włodzimierz Bednarski

Towarzystwo Strażnica lubi przywoływać głosy chwalące jego Biblię. My ich nie będziemy przytaczać, gdyż trudno sprawdzić ich wiarygodność i czy nie zostały wyrwane one z szerszego kontekstu, bo wiadomo, że bibliści na ogół zgadzają się ze sobą w jakichś niuansach dotyczących tłumaczenia, a w innych nie.
Zacytujemy tu kilka głosów krytyki, które o dziwo znalazły się w publikacjach Świadków Jehowy. Wśród krytykujących przekład Towarzystwa Strażnica jest nawet wybitny znawca tekstu greckiego Nowego Testamentu i wydawca krytycznych jego opracowań Bruce M. Metzger. Przytoczymy też słowa krytyki z innych źródeł.

Czytaj dalej


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 3)

Autor: Włodzimierz Bednarski

W tym podrozdziale podzieliliśmy teksty Towarzystwa Strażnica na grupy tematyczne i w nich porównamy szereg wersetów biblijnych i nauk tej organizacji. Zapamiętajmy, co ta organizacja pisze, powołując się na jednego ze znawców, o swoim przekładzie interlinearnym:
"Najlepszy dostępny przekład międzywierszowy Nowego Testamentu" (Strażnica Nr 3, 1998 s. 32).
Od siebie organizacja ta dodała następujące słowa:
"Świadkowie Jehowy wydali The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, aby osoby miłujące Słowo Boże mogły się zapoznać z oryginalnym greckim tekstem Biblii" (jw. s. 32).
W związku z tymi ostatnimi słowami Towarzystwa Strażnica zapoznamy się "z oryginalnym greckim tekstem Biblii" i porównamy go z wieloma fragmentami z Pisma Świętego tej organizacji.

Czytaj dalej


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 4)

Autor: Włodzimierz Bednarski

Z racji tej, że krytycy Biblii Świadków Jehowy napisali, iż przekład ten ma szczególnie charakter unitariański, dlatego najwięcej uwagi poświęcimy Jezusowi Chrystusowi i Jego Bóstwu. Towarzystwo Strażnica nawet nie ukrywa tego 'dostosowywania' swego Pisma Świętego do swojego antytrynitaryzmu:
"Przekład Nowego Świata oddaje Bogu cześć między innymi także przez to, że jest wolny od wpływu nauki o trójcy" (Strażnica Nr 12, 1964 s. 9). 

Czytaj dalej


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 5)

Autor: Włodzimierz Bednarski

W części trzeciej i czwartej tego artykułu przedstawiliśmy rozdział, w którym podjęliśmy tematykę, którą tu będziemy nadal omawiać. Oto jego tytuł: Porównanie przekładu międzywierszowego Towarzystwa Strażnica z jego oficjalnym tekstem biblijnym oraz różne niezgodności i niekonsekwencje w Biblii Świadków Jehowy

Czytaj dalej


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 6)

Autor: Włodzimierz Bednarski

W części trzeciej, czwartej i piątej tego artykułu przedstawiliśmy rozdział, w którym podjęliśmy tematykę, którą tu zakończymy omawiać.

Czytaj dalej