www.zahorski-jacek.pl


Zbiory udostępnione zostały przez IPN O/Lublin w celach naukowych panu Julianowi Grzesikowi, który przekazał je dla Stowarzyszenia "WYZWOLENI".

Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pana Stanisława Chłościńskiego, mogę je zamieścić na swojej stronie.

 

Nr kwerendy:

BU Lu III-55110-51/11

 

Pliki te nie zostały umieszczone w celach komercyjnych i  osoby pobierające  je  również nie uzyskują uprawnień  do wykorzystania  zawartości tej strony do celów handlowych.

WILHELM SCHEIDER ZEZNAJE - 1950

Opublikował: Jacek Zahorski                                                                                                                     Głogów, dnia 31 stycznia 2014r.

__________________________________________________________________________________________________________