www.zahorski-jacek.pl


Zbiory udostępnione zostały przez IPN O/Lublin w celach naukowych panu Julianowi Grzesikowi, który przekazał je dla Stowarzyszenia "WYZWOLENI".

Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pana Stanisława Chłościńskiego, mogę je zamieścić na swojej stronie.

 

Nr kwerendy:

BU Lu III-55110-51/11

 

Pliki te nie zostały umieszczone w celach komercyjnych i  osoby pobierające  je  również nie uzyskują uprawnień  do wykorzystania  zawartości tej strony do celów handlowych.

PEŁNOMOCNIK POLSKIEGO BIURA KRAJOWEGO

Opublikował: Jacek Zahorski                                                                                                                     Głogów, dnia 28 stycznia 2014r.

__________________________________________________________________________________________________________

Działalność Tadeusza Chodara

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Wymieniony adwokat Witold Lis - Olszewski również był osobą prześladowaną przez reżim komunistyczny, między innymi za efektywną obronę świadków Jehowy (źródło: http://www.palestra.pl).