www.zahorski-jacek.pl


Kazimierz Urban - dr hab., prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie - o Świadkach Jehowy:

"Przełom w polityce władz wobec nich dokonał się w połowie lat siedemdziesiątych. Wówczas umożliwiono przyjazd do Polski przedstawicielom z centrali w Brooklynie. Po raz pierwszy po wojnie prowadzili oni tu rozmowy z władzami UdSW i nie tylko. W maju 1989r. zarejestrowano ich wspólnotę. Od połowy lat siedemdziesiątych odstąpiono od stosowania  wobec nich represji, libaralniej zaczęto patrzeć na "przestępstwa" związane ze służbą wojskową i zgromadzeniami. Jeszcze w latach sześćdziesiątych utrudniano im praktyki religijne i ograniczano możliwość zatrudnienia, wytaczano procesy i wydawano wyroki skazujące. Świadkowie byli swego rodzaju fenomenem oporu społecznego. A jednocześnie w latach 1956 - 1957 pojawiała się informacja o osiemnastu ofiarach śmiertelnych - ludzi zamęczonych w śledztwie czy w aresztach w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych."

źródło: zamieszczony obok Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Nr 3 z 2004r., str.10.

______________________

Opinia prof.  Stanisława Ossowskiego:

"Troska o poziom etyczny, widoczna w broszurach Świadków Jehowy , bywa charakterystyczna dla różnych  drobnych sekt , które nie mając oparcia w potężnej organizacji kościelnej , muszą w większym stopniu szukać oparcia w czynnikach moralnych. Natomiast interpretacja Biblii  u Świadków Jehowy jest bardzo prymitywna i naiwna, co wiąże się zapewne z brakiem  udziału kręgów inteligenckich  w tym ruchu."

źródło: zamieszczony obok Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Nr 3 z 2004r., str. 75.

Zawartość

Zawartość