www.zahorski-jacek.pl


„Jakkolwiek wszystkie sekty wykazują skłonność do jednoczenia się, to jedność ta umotywowana jest chęcią przeciwstawienia się dezintegracyjnym tendencjom teraźniejszej Prawdy do tego stopnia, że nakładają oni powoli, ostrożnie, ale ciasno, więzy na każdą próbę indywidualnego myślenia i badania zagadnień religijnych, żeby ich organizacje nie rozpadły się i nie pozostał w nich po ucieczce pszenicy sam kąkol.”

źródło: Ch. T. Russell – „Przyjdź Królestwo Twoje”, str. 141

 


POCZET PREZESÓW - POCZET POMYŁEK

"Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy."

Artur Schlesinger Jr - „Polityka”, 13 stycznia 2007

 

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                                Głogów, dnia 9 stycznia 2014r.

__________________________________________________________________________________________________________

Chares Taze Russell - założyciel Towarzystwa StrażnicaPastor Charles Taze Russell

Założyciel i pierwszy Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (1884 - 1916)

Urodził się w Alleghany, w stanie Pensylwania, w dniu 16 lutego 1852r.

Zmarł 31 października 1916r. w Pampa, Texas.

W roku 1870, jako osiemnastolatek, zafascynowany wykładami adwentystów zapowiadającymi powrót Jezusa na ziemię na rok 1874, zakłada pierwszą swoją grupę badającą Biblię. Bardzo szybko odrzuca podstawowe dogmaty chrześcijaństwa i głosi własną naukę o "Okupie i Restytucji". Po rozczarowaniu, gdy oczekiwany Jezus nie przyszedł, już w roku 1876, razem z adwentystą Nelson'em H. Barbour'em uznaje, że Jezus jednak powrócił, alle w sposób niewidzialny. Twierdził również, że od roku 1799 żyjemy w "czasach ostatecznych", których finał miał nastąpić w roku 1914.

W 1881r. zakłada "Towarzystwo Traktatowe - Strażnica Syjońska", a Prezesem Zarządu Towarzystwa zostaje W. H Conley (wbrew powszechnemu mniemaniu, że był to Russell). Osobiście obejmuje prezesurę w roku 1884, następnie nazwę tą zmienia w roku 1896 na znaną dzisiaj: "Towarzystwo Biblijne i Traktatowe - Strażnica" ("Watch Tower Bible And Tract Society", WTB&TS). Siedzibę Towarzystwa Strażnica ("Dom Biblijny") przenosi w roku 1908 z Alleghany do Brooklyn'u, dzielnicy Nowego Jorku.

Październik roku 1914 przeminął, a oczekiwany upadek politycznych struktur światowych i kościołów nie nastapił, zapowiadane "porwanie" do nieba Badaczy Pisma Świetego i zmartwychwstanie umarłych nie miało miejsca. Schorowany już wówczas Kaznodzieja z ufnością przesuwał daty realizacji proroctw: najpierw na rok 1915, później na rok1918. W wieku 64 lat "Pastor Russell" zmarł nie doczekawszy "nowego świata".

Najbardziej znane jego dziela to "Wykłady Pisma Świętego":

Tom   I - "Boski Plan Wieków"

Tom  II - "Nadszedł Czas"

Tom III - "Przyjdź Królestwo Twoje"

Tom IV - "Walka Armagedonu"

Tom  V - "Pojednanie z Bogiem"

Tom VI - "Nowe Stworzenie"

 

Więcej na temat życia i dizałalności Pastora Ch. T. Russell'a:

1. www.pastor-russell.pl/

2. pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell

__________________________________________________________________________________________________________

Joseph Franklin RutherfordJoseph Franklin Rutherford

Drugi Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (1917 - 1942)

Urodził się w Morgan, w stanie Missouri, w dniu 8 listopada 1869r.

Zmarł 8 stycznia 1942r. w San Diego.

Od roku 1892, po zdaniu egzaminu państwowego, pracował jako prokurator w firmie prawniczej w Boonville (Missouri). Spotkania z Badaczami Pisma Świętego rozpoczął w roku 1894, a ochrzcił się dwanaście lat później, tj. w roku 1906. Już w 1909r. zostaje członkiem korporacji prawniczej, a następnie Członkiem Zarządu Watch Tower Bible And Tract Society. Dnia 6 stycznia 1917r. został wybrany przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Strażnica nowym Prezesem Zarządu.

Na konwencji w Columbus, w dniu 26 lipca 1936 r., Rutherford ogłasza zmianę nazwy z "Badacze Pisma Świętego" na "Świadkowie Jehowy". Staje się twórcą "ORGANIZACJI", to on wprowadza to pojęcie, jak też i wiele innych, np: kampania, biuletyn, kolporter, robotnik. Jako autokrata doprowadził do likwidacji wolnych wyborów starszych przez członków zboru i obsadzania tych stanowisk ludźmi zamianowanymi przez niego samego lub przez osoby jemu zaufane. Jego ingerencja w prywatne życie świadków Jehowy była tak głęboka, że nawet wprowadził obowiązujący do dnia dzisiejszego zakaz noszenia brody, a także obchodzenia imienin czy urodzin.

J. F. Rutherford zasłynął chybionym proroctwem, o którym możemy przeczytać w jego książce "Miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą", w której twierdził: "Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925 zaznaczy się powrotem (ze śmerci) Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych proroków starożytności (...) do stanu ludzkiej doskonałości." Dla Mojżesza i Abrahama zakupił nawet  okazały dom Beth-Sarim (Dom Książąt) w San Diego oraz dwie luksusowe limuzyny. Po rozczarowaniu w roku 1925, gdy oczekiwania zawiodły, w domu tym sam zamieszkał i korzystał z niego aż do śmierci. Zmuszony został później do publicznego przyznania się, że się ośmieszył.

Jego kontrowersyjne działania, zmierzające do przejęcia pełni władzy, doprowadziły do rozłamów wśród ówczesnych Badaczy Pisma Świętego i odłączenia się dużych grup od Towarzystwa Strażnica. Umiera w osamotnieniu, nie było mu dane doczekać tak mocno upragnionego końca tego systemu rzeczy.

 

Więcej na temat J. F. Rutherford'a można przeczytać w moim artykule: "Mity świadków Jehowy - ORGANIZACJA"

__________________________________________________________________________________________________________

Nathan Homer KnorrNathan Homer Knorr

Trzeci Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (1942 - 1977)

Urodził się w Bethlehem, w stanie Pensylwania, w dniu 23 kwietnia 1905r.

Zmarł 8 czerwca 1977r. w Nowym Jorku.

Wystąpił z kościoła reformowanego i w roku 1923 ochrzcił się jako Badacz Pisma Świętego. Zaraz po chrzcie został członkiem rodziny Betel w siedzibie Towarzystwa Strażnica w Brooklyn'ie, w Nowym Jorku. Od 23 września 1932 roku kierował tam drukarnią, a w roku 1934 został Członkiem Zarządu Nowojorskiego Towarzystwa Strażnica, rok później już Wiceprezesem Zarządu, od roku 1940 był również Wiceprezesem Zarządu Pensylwańskiego Towarzystwa Strażnica. Po śmierci J. F. Rutherforda, w dniu 13 stycznia 1942 roku, został wybrany na Prezesa Zarządu obydwu korporacji.

W latach 1950 - 1960, z jego inicjatywy, wydano w języku angielskim Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, które później stanowiło podstawę wydania w innych językach (w tym w j. polskim). Tłumaczenie to jest dość "samowolne", np. w Nowym Testamencie zastępuje wyrazy "Pan" imieniem Jehowa, choć brak do tego oparcia w najstarszych rękopisach. Dodać należy, że w składzie redakcyjnym nie było osób ze znajonmością języków starożytnych.

Od dnia 1 lipca 1945 roku wprowadza zakaz stosowania transfuzji krwi. Palących tytoń nakazuje wykluczać i krytykuje naukę na wyższych uczelniach. Wyznawcy Kościoła rzymsko-katolickiego oraz protestanckiego czy prawosławnego przestają już być „braćmi w Chrystusie", jak to uczył Russell, lecz stają się sektą. Nie wyciąga wniosków z błędów swoich poprzedników i wyznacza kolejną datę zagłady świata w Wielkiej Wojnie Armagedonu na rok 1975, czym po tym roku powoduje ogromny zawód świadków Jehowy i liczne odejścia, szcuje się, że mogła odejść nawet trzecia część członków.

Umiera mając 72 lata, nie doczekał się Armagedonu.

__________________________________________________________________________________________________________

Frederick William FranzFrederick William Franz

Czwarty Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (1977 - 1992)

Urodził się w Covington, w stanie Kentucky, w dniu 12 września 1893r.

Zmarł 22 grudnia 1992. w Brooklyn'ie, w Nowym Jorku.

Ponieważ chciał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim, podjął studia humanistyczne na Uniwersytecie w Cincinnati, które porzucił pod wpływem lektury Wykładów Pisma Świętego Ch. T. Russell'a, wolał zostać kolporterem. W dniu 30 listopada 1913r. został ochrzczony jako Badacz Pisma Świętego. Do Betel w Brooklyn'ie wstąpił w roku 1920. Od roku 1945 był Wiceprezesem, a 22 czerwca 1977r. wybrano jego na Prezesa Zarządu Towarzystwa Strażnica.

W książce "Życie wieczne w wolności synów Bożych" , autorstwa Fred'a W. Franz'a (wydanie z 1966r., wowczas był Wiceprezesem Zarządu), znajdujemy informacje, że w roku 1975 dobiegnie końca 6000 lat istnienia człowieka i sugestie końca świata (systemu rzeczy) w tym okresie. Franz jest zatem, razem z Nathan'em Knorr'em, współodpowiedzialny za ludzi, którzy w oczekiwaniu na Armagedon posprzedawali swoje majątki, porzucili pracę i wszystko poświęcili na rzecz organizacji, a później zostali z niczym. Mimo zawodu z roku 1975 Fred Franz nadal zwiastował bliski koniec i w książce "Będziesz mógł żyć wiecznie, w raju na ziemi" (a także na łamach Strażnicy np. tom CII, nr 17 z roku 1981, str 27) przekonuje, że wszystko musi się wydarzyć jeszcze za życia pokolenia z roku 1914. Nawet od roku 1988, w stopce każdego numeru "Przebudźcie się!", umieszczał następującą informację: "Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie to pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo".

Umiera wieku lat 99, jak jego poprzednicy, on również nie doczekał się zapowiadanego końca świata. Czy jego następcy podtrzymają nadzieję związaną z pokoleniem roku 1914?

__________________________________________________________________________________________________________

Milton G. HenschelMilton George Henschel

Piąty Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (1992 - 2000)

Urodził się w Ponoma, w stanie New Jersey, w dniu 9 sierpnia 1920r.

Zmarł 22 marca 2003r. w Brooklyn'ie, w Nowym Jorku.

Wychowany w domu Badaczy Pisma Świętego, już jako nastolatek trafia razem ze swoim ojcem do Betel w Brooklyn'ie, w roku 1934. Był sekretarzem Nathan'a Knorr'a, a następnie od roku 1942 sekretarzem Towarzystwa Strażnica. Na Prezesa Zarządu Towarzystwa zostaje wybrany w dniu 30 grudnia 1992r, ale już w dniu  7 października 2000 roku, jako jedyny Prezes Zarządu w historii "ORGANIZACJI", wraz z innymi sześcioma Członkami Zarządu,  składa dymisję z pełnienia tej funkcji z powodu reorganizacji, pozostaje jednak nadal członkiem Ciała Kierowniczego. Oddzielono wówczas funkcje administracyjne Towarzystwa Strażnica od Ciała Kierowniczego.

Mimo, że Milton G. Henschel był najkrócej urzędującym Prezesem Zarządu Towarzystwa, to jednak zaznaczył się doniosłą dla Świadków Jehowy kapitulacją z fundamentalnej doktryny: poprzez Strażnicę z dnia 1 listopada 1995 roku (Nr  21, str. 17) zawiadomił, że Towarzystwo Strażnica wycofuje się z dotychczasowej interpretacji słowa "pokolenie", użytego w Ewangelii Mateusza 24:34. Zachęcał by nie liczyć ile lat trwa jakieś pokolenie. Powtarzana przez dziesięciolecia doktryna "Niewolnika wiernego i roztropnego" legła w gruzach. Nadal jednak obstawał, że w roku 1914 rozpoczęła się niewidzialna obecność Jezusa i poslugiwał się chronologią, która nie jest zgodna z danymi historycznymi (jak np. data zburzenia Jerozolimy w 607 r. p.n.e.).

Milton G. Henschel umiera w wieku 83 lat. Był jednak pierwszym Prezesem Towarzystwa, który umierając wiedział, że "nikt nie zna dnia, ani godziny".

__________________________________________________________________________________________________________

Don Alden AdamsDon Alden Adams

Szósty Prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica (2000 - obecnie)

Urodził się w Oak Park, w stanie Illinois, w roku 1925.

Wychował się w domu podzielonym religijnie: ojciec wyznawał anglikanizm, a matka była Badaczem Pisma Świętego. Don został pionierem pełnoczasowym w roku 1943, natomiast w 1945 wstąpił do Betel w Brooklyn'ie, w roku 1946 także jego brat Joel. Później jako nadzorca strefy podróżował po całym świecie, był m. in w Mozambiku, Wenezueli, Haiti, Republice Dominikany. Po ustąpieniu M. G. Henschel'a został wybrany Prezesem Zarządu Pensylwańskiego Towarzystwa Strażnica (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) jako członek tak zwanych "drugich owiec". Prezesem Nowojorskiego Towarzystwa (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc) został w tym czasie Max Larson. Do tego momentu Prezes Zarządu musiał być członkiem klasy "namaszczonego ostatka" i jednocześnie zajmował najwyższą pozycję w Ciele Kierowniczym. Prezesura Don A. Adams'a ma charakter czysto administracyjny, nie on jest zatem odpowiedzialny za aktualną doktrynę "Niewollnika wiernego i roztropnego", jest to rola Ciała Kierowniczego, które zdecydowało, że nie ma konieczności aby Członek Zarządu należał do "klasy pomazańców".

Wcześniej wykazywano, że cała struktura zarządzania Towarzystwem Strażnica, cała "ORGANIZACJA", utworzona jest w oparciu o zalecenia Pisma Świętego, teraz jednak i to uległo zmianie. Ciało Kierownicze, przez Strażnicę Nr 2 z roku 2001 na stronie 29, tak mówi: „Dziś jednak zachodzi pytanie, czy istnieje jakiś biblijny powód, dla którego zarząd Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego - Strażnica musiałby się składać z członków Ciała Kierowniczego? Otóż nie ma takiego powodu”.

W jakim kierunku dalej pójdzie Towarzystwo Strażnica, jakie doktryny zostaną zburzone, a jakie nowe się pojawią? O tym już nie decyduje Prezes Zarządu Don Alden Adams.

__________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych